Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ αναζητάει διευθυντή εκπαιδευτικής δομής | xronos.gr

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ αναζητάει διευθυντή εκπαιδευτικής δομής

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, βραβευμένο ως το «Πιο Καινοτόμο ΙΕΚ στην Ευρώπη» και το μεγαλύτερο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα με Κρατική Αναγνώριση, στο πλαίσιο της συνεχούς του ανάπτυξης αναζητά να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό του στην Αλεξανδρούπολη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ                                   

Περιγραφή Θέσης

Η κύρια αποστολή της θέσης αφορά στην αποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής του ΙΕΚ ΑΚΜΗ στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Η διοίκηση μονάδων εκπαίδευσης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για ένα ικανό και δημιουργικό διευθυντικό στέλεχος, που μπορεί και θέλει να ηγείται μιας εκπαιδευτικής ομάδας.

Ο σχεδιασμός, οργάνωση, καθοδήγηση και βέλτιστη εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών της εκπαιδευτικής δομής, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η χάραξη εμπορικών και λειτουργικών πολιτικών, σε συνεργασία με τις κεντρικές δομές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, αποτελούν τους κύριους πυλώνες δράσης του ρόλου.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση Θετικής κατεύθυνσης ή Οικονομικών/ Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη διευθυντική θέση (διοίκηση ομάδων) 5+ ετών σε κλάδο υπηρεσιών
 • Άριστες ικανότητες διαχείρισης έργων και ομάδων με σαφή στοχοθεσία
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εκπαιδευτικό φορέα
 • Εξοικείωση στη χρήση προγραμμάτωνERPκαι CRM

Προφίλ υποψηφίου

 • Αποδεδειγμένα υψηλές ικανότητες ηγεσίας &διοίκησης ομάδων
 • Εστίαση και αυτονομία στην επίτευξη στόχων με αποτελεσματικότητα
 • Άριστες ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού προτεραιοτήτων
 • Ικανότητα επίλυσης σύνθετων θεμάτων και διαχείρισης κρίσεων
 • Στόχο προσήλωση, εμπορική σκέψη και προσανατολισμός στην άριστη εξυπηρέτηση
 • Δεξιότητες δημιουργίας ισχυρών ομάδων, λήψης αποφάσεων και διοίκησης προσωπικού
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και διαπραγμάτευση σε προφορικό και γραπτό λόγο

Η εταιρία μας προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (με μεταβλητό bonusscheme βάσει δεικτών απόδοσης/KPIs)
 • Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης για την αποτελεσματική ανάληψη της θέσης
 • Σταθερό εργασιακό περιβάλλον, σε έναν Όμιλο με παρουσία 50 ετών στον χώρο της εκπαίδευσης
 • Προοπτικές εξέλιξης σε επίπεδο ρόλου και αμοιβής, μέσα από συνεχή και αξιόπιστη αξιολόγηση που βασίζεται στους δείκτες, την ποιότητα και την κουλτούρα της συνεργασίας          
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας, με πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων ολόκληρη τη διάρκεια του έτους, διατηρώντας επαγγελματικές σχέσεις σε μια συνεκτική ομάδα εργασίας
 • Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση παρέχοντας εμβάθυνση στο αντικείμενο εργασίας, αλλά και πλήθος σεμιναρίων και δράσεων για προσωπική βελτίωση

Αναμένουμε τις αιτήσεις και το βιογραφικό σας στο Email cv@iek-akmi.edu.gr

Σας περιμένουμε στην Ομάδα μας!

 

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό

xronos
xronos.gr